Thông tin về chủ sở hữu website (Chi tiết: Điều 29)

– Tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ trụ sở của đơn vị (địa chỉ thường trú của cá nhân), số điện thoại/fax/email…

– Công ty TNHH Nguyên liệu Y Phục

– Địa chỉ: 103 Thống Nhất, Bình Thọ, Thủ Đức, HCM, VN

– SDT:0287223825

– Email: [email protected]

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập/Mã số thuế cá nhân số….ngày cấp….. nơi cấp.

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU Y PHỤC

Mã số thuế: 0305813835

Tên giao dịch: TRIM MATE CO., LTD

Đại diện pháp luật: PHẠM CAO TUẤN
Điện thoại: 0837223687- Fax: 0837223825
Ngày cấp giấy phép: 09/07/2008
Ngày hoạt động: 01/08/2008
Giấp phép kinh doanh: 03058138352.

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tp Hồ Chí Minh